MacroTurk Yazılım
İletişim Bilgilerimiz
blog-img

Friday 24 February 2023

Sosyal Medya yeni bir sosyal mecradır. Sosyallik yeni düzenler ile farklı boyutlarda anlam kazanmış haldedir. Artık sosyal olmak yalnızca bir kafede, sosyal bir ortam olarak görülen sokaklarda vakit geçirmek değil internet olan her yerde her noktada sosyal olmak anlamındadır.

Telefon, televizyon, tablet gibi çeşitli teknolojik aletlerin ulaşabildiği dünyalar artık yeni sosyaller halindedir. Bu yeni sosyal dünyalar katkılar ile vardırlar. Sosyal dünya içerisinde yer alan her kullanıcı, katılımcı hem kendinden bir şeyler katarak varlığını ispatlar hem de bulunduğu ortam içerisinden bir şeyler alarak varlığını sürdürür.

Sosyal medya içerisinde yer almak hem bireysel olarak hem de bir toplum, kuruluş olarak farklı katkılar ile kendini var etmektedir.

Sosyal medya içerisinde var olmak aktif katılımcılar ile var olmayı sağlar.

Fiziksel olarak ulaşılamayacak dünyalar içerisine sosyal medya içerisindeki üretimler ile ulaşmak mümkündür. Sosyal medya uzakları yakın eden bir ortam sağlar.

Kişinin bireysel olarak varlığını ispatlayarak kendi dilediği noktalara ulaşmasını sağlar. Kendinin oluşturduğu benliği kendi mecrasında üreterek tüketir. Farklı tüketimlerin önünü açar.

Oluşturulan toplum, topluluk, kuruluş ise öncelikle kendinin varlığını sosyal medya içerisinde kanıtlayarak işe başlar. Kendini dilediği pencereden sunar ve kuruluşunu, topluluğunu, hizmetlerini üretimlerini sunmaya başlar. Bu sunuş uçsuz bucaksız bir ulaşım da sağlamaktadır.

Farklı farklı dünyalara, farklı birçok kitleye hizmetleri üretimleri ulaşarak büyümenin önü açılır. Sosyal medya ulaşılamayacak karanlık alanları da içerisine dahil ederek farklı kitlelerin kapısını açar.  

Sosyal medya farklı bir aracı görevi görmektedir. Hem kitlelere ulaşılmasında aracı olur hem benlik sunuşunun ulaşmasında aracı olmaktadır.

Gizlilik Politikası Privacy Policy